FANDOM


Szlacheckie tytuły ludzkie:

  1. Baron – w Europie Zachodniej wyższy, dziedziczny tytuł szlachecki, niższy od hrabiego.
  2. Earl - w Anglii tytuł arystokratyczny niższy od markiza, odpowiadający hrabiemu.
  3. Hrabia – dziedziczny tytuł arystokratyczny niższy od markiza, odpowiadający earlowi.
  4. Lady – wym. lejdi – tytuł przysługujący żonie i córkom lorda.
  5. Lord – angielski, dziedziczny tytuł szlachecki (przez najstarszego syna) uprawniający do zasiadania w Izbie Lordów
  6. Markiz – tytuł szlachecki, używany szczególnie we Francji.
  7. Milady – wym. milejdi – ogólne określenie na angielską szlachciankę.
  8. Milord – tytuł grzecznościowy używany w Anglii przy zwracaniu się do głów rodzin arystokratycznych.
  9. Sir - tytuł szlachecki w Anglii używany przed nazwiskiem.
  10. Wicehrabia – człowiek mający tytuł arystokratyczny niższy od tytułu hrabiego.

Wszystkie elementy (34)

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.